Sunday, March 24, 2019

 "Leśny Witeź” to grupa zajmująca się rekonstrukcją historyczną skoncentrowana na odtwarzaniu życia codziennego Słowian oraz ludów ościennych (Bałtów, Madziarów lub Awarów) w okresie wczesnego średniowiecza. Jesteśmy pasjonatami historii oraz archeologii eksperymentalnej, naszym podstawowym celem jest promowanie wiedzy oraz umiejętności wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

"Leśny Witeź" przedstawia ofertę warsztatów na 2014/2015, skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warsztaty realizujemy na terenie województwa Łódzkiego oraz województw ościennych. Przed każdym zaplanowanym warsztatem zostanie przygotowany jego szczegółowy plan, który następnie zostanie przedstawiony do akceptacji wychowawcy lub opiekunowi. Czas trwania jednego warsztatu to 45 – 90 minut. Warsztaty realizowane są na terenie danej placówki.

Leśny Witeź wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli i placówek kulturalnych oferując warsztaty ze ścieżki edukacyjnej: Edukacja czytelniczo - medialna. Jak wiadomo pewne tematy powtarzają się w kolejnych etapach edukacji, co ułatwia uczniowi pogłębianie wiadomości i utrwalanie umiejętności.

Dlatego animatorzy z Leśnego Witezia z dobrym skutkiem przekazują wiedzę historyczną, plastyczną, rękodzielniczą, kulturalną i medialną w atrakcyjny sposób.

 
 

 

 

 

 

     
     

Galeria

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.